ЖӘКЕМ

Жігіттің үш жұртының ең жақыны нағашы жұрты десіп жатады. Көп ізгі қасиет тің де сол нағашыдан жұғысты болып жататыны да жасырын…
https://4store.com.ua/