САТИРА САРДАРЫ — 70 ЖАСТА!

Сын садағына талайды іліктіріп, мысқылмен мықтымсынғандардың талайының мысын басқан белгілі сатира сардары Көпен Әмірбек 70 жасқа…
https://4store.com.ua/