«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Жамбыл өндірістік филиалы 22.04.2022 жылғы №47-48 газетінде жарияланған активтерді сату бойынша тендер өткізу туралы хабарландыруға өзгерістер енгізу туралы хабарлайды.

5

Тендерлік комиссия мүшелерінің 100% кворумының болмауына байланысты, тендерлік өтінімдер салынған конверттер ашылу тәртібі Тараз қаласы, Қойгелді көшесі, 177, 2-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша 30.05.2022 жылы сағат 10.00-де өткізілетін болады.

АО «КазТрансГаз Аймақ» в лице Жамбылского производственного филиала объявляет о внесении изменений в объявление о проведении тендера по реализации активов, опубликованное в газете от 22.04.2022 года в №47-48.

В связи с отсутствием 100% кворума членов тендерной комиссии, конверты с тендерными заявками на участие в тендере будут вскрываться в 10.00 часов, 30.05.2022 года по следующему адресу:

г.Тараз, ул.Койгельды 177, 2-этаж, конференцзал.

Comments are closed.